teruletfejlesztes header 11

TERÜLETFEJLESZTÉS
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv) 5. §- határozza meg a területfejlesztés tartalmát.

Az országra, valamint térségeire, így a megyére is kiterjedően a
- társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása,
- rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdésében és Tftv 11. § (1) bekezdés aa) pontjában foglaltak szerint a megyei önkormányzat területfejlesztési feladata az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével- kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével - a megyei területfejlesztési programot, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően.

Területfejlesztési koncepció: az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára.

Területfejlesztési program: a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv.

 

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MÓDOSÍTÁSA a 33/2021. (IV.21.) MÖK határozattal elfogadásra került, melyet a 2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Területfejlesztési Program és a Veszprém Megyei Integrált Területi Program kidolgozása és elfogadása során, valamint a 2021. május 1. után indított új ügyeknél kell figyelembe venni.


VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA- STRATÉGIAI PROGRAM és OPERATÍV PROGRAM - az új, 2021-2027 uniós tervezési ciklus megalapozására- a 34/2021. (IV.21.) MÖK határozattal került elfogadásra.

Az elfogadott fejlesztési dokumentumok elérhetők: „Elfogadott dokumentumok 2021-2027”

 

Keresés

Térképszelvények

terkep 1

 

terkep 2