Open menu

teruletfejlesztes header 11

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

d. Amely a GINOP-ban rögzített turisztikai tevékenységhez kér támogatást, így:

 • Világörökségi helyszínek (magterület) turisztikai fejlesztései (Világörökségi helyszín: az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján, a Világörökség Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező – a 2011. évi / LXXVII. törvény 1. számú mellékletében meghatározott - helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület);
 • Világörökségi helyszínek védőövezetében megvalósuló turisztikai fejlesztések, amennyiben azok a világörökség által képviselt „kiemelt egyetemes érték” fejlesztésére vonatkoznak;
 • Az UNESCO világörökségre jelölt (várományos) listán szereplő hazai kulturális és természeti helyszíneken (magterület) megvalósuló beruházások;
 • Az UNESCO világörökségre jelölt (várományos) listán szereplő hazai kulturális és természeti helyszínek védőövezetében megvalósuló turisztikai fejlesztések, amennyiben azok a világörökségi jelölt által képviselt „kiemelt egyetemes érték” fejlesztésére vonatkoznak;
 • Világörökségi gondnokság által benyújtott projektek; 
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletének III. pontjában szereplő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékeknek és műemlék együttesek fejlesztésére irányuló projektek;
 • A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ által vagyonkezelt állami tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére vonatkozó beruházások;
 • A természetes gyógyhelytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet alapján az Országos Tisztiorvosi Hivatal által nevesített gyógyhelyekké nyilvánított települések turisztikai fejlesztései a Gyógyhelyi stratégiájukban szereplő gyógyhelyi akcióterületre vonatkozóan.
  • Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések a 1184/2013 (IV.9) Korm. határozat alapján így:
  • Vízi turizmus fejlesztéséhez kapcsolódóan a Duna, Tisza, Kőrös folyók mentén megvalósuló projektek (túrakenus fejlesztések), illetve a Balatonon, a Fertő-tónál és a Velencei-tónál megvalósuló vitorlás fejlesztések;
  • Kerékpáros turisztikai fejlesztések esetén: EUROVELO6, Budapest-Balaton kerékpárút, illetve Balatoni bringakör útvonalak részét képező fejlesztések;
  • Lovasturisztikai fejlesztések esetén: a Nemzeti Kincsem Programban rögzített Eurohorse 1-4 útvonal részét képező projektek;
  • Gyalogtúra útvonalak fejlesztésére vonatkozó fejlesztések.
 • A kiemelt turisztikai jelentőségű tematikus utak fejlesztése: az Európai Kulturális Útvonalak minősítéssel rendelkező tematikus utak, továbbá a Mária Út, Szent Márton Út, Szent Jakab Út, Magyar Zarándok Út, Európai Zsidó Örökség Útja, Északi Várak Útján (Felső-magyarországi Várak kulturális útvonal), Limes útvonal, az Európai Vaskultúra Útja magyarországi szakasza, Vasfüggöny Út.
 • Olyan fejlesztések, amelyek Nemzeti Park igazgatóságok által vagyonkezelt területeken valósulnak meg.
 • Fejlesztések, amelynek kedvezményezettje geopark működtetését ellátó szervezet, vagy olyan turisztikai projekt – függetlenül a kedvezményezettől - amely a geopark komplex fejlesztésére vonatkozik, vagy egyértelműen a geoparkhoz köthető.
 • Zarándokutak fejlesztése.
 • TDM szervezetek által benyújtott projektek, illetve olyan projektek, amelyek célja TDM szervezet tevékenységének támogatása.

Világörökség várományos területek

 

2016.02.05-én érkezett kérdés

Ha a pályázatot egy nemzeti park nyújtja be önállóan, nem konzorciumban, azonban a tervek egy önkormányzat készítteti három árajánlat bekérését követően, akkor az önállóan pályázó nemzeti park nyertesség esetén elszámolhatja-e a tervezési költségeket oly módon, hogy a szerződéses áron megvásárolja azokat az önkormányzattól, vagy a Ptk szerinti szerződésátruházással belép a szerződésbe az önkormányzat helyére.

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A TOP-1.2.1-15 felhívás 4.1 fejezete értelmében csak az ott felsorolt szervezetek (helyi önkormányzatok, azok társulásai, egyházak és civil szervezetek) adhatnak be támogatási kérelmet, nemzeti parkok nem. Nemzeti parkok kezelésében lévő területeken e GINOP-ban rögzített turisztikai tevékenységekhez van lehetőség támogatás igénylésére.

 

 

 

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre   d. Amely a GINOP-ban rögzített turisztikai tevékenységhez kér támogatást, így:  világörökségi helyszínek (magterület) turisztikai fejlesztései (Világörökségi helyszín: az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján, a Világörökség Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező – a 2011. évi / LXXVII. törvény 1. számú mellékletében meghatározott - helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület);  Világörökségi helyszínek védőövezetében megvalósuló turisztikai fejlesztések, amennyiben azok a világörökség által képviselt „kiemelt egyetemes érték” fejlesztésére vonatkoznak;  Az UNESCO világörökségre jelölt (várományos) listán szereplő hazai kulturális és természeti helyszíneken (magterület) megvalósuló beruházások;  Az UNESCO világörökségre jelölt (várományos) listán szereplő hazai kulturális és természeti helyszínek védőövezetében megvalósuló turisztikai fejlesztések, amennyiben azok a világörökségi jelölt által képviselt „kiemelt egyetemes érték” fejlesztésére vonatkoznak;  Világörökségi gondnokság által benyújtott projektek  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletének III. pontjában szereplő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékeknek és műemlék együttesek fejlesztésére irányuló projektek;  A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ által vagyonkezelt állami tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére vonatkozó beruházások;  A természetes gyógyhelytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet alapján az Országos Tisztiorvosi Hivatal által nevesített gyógyhelyekké nyilvánított települések turisztikai fejlesztései a Gyógyhelyi stratégiájukban szereplő gyógyhelyi akcióterületre vonatkozóan.  Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések a 1184/2013 (IV.9) Korm. határozat alapján így:  Vízi turizmus fejlesztéséhez kapcsolódóan a Duna, Tisza, Kőrös folyók mentén megvalósuló projektek (túrakenus fejlesztések), illetve a Balatonon, a Fertő-tónál és a Velencei-tónál megvalósuló vitorlás fejlesztések;  Kerékpáros turisztikai fejlesztések esetén: EUROVELO6, Budapest-Balaton kerékpárút, illetve Balatoni bringakör útvonalak részét képező fejlesztések;  Lovasturisztikai fejlesztések esetén: a Nemzeti Kincsem Programban rögzített Eurohorse 1-4 útvonal részét képező projektek;  Gyalogtúra útvonalak fejlesztésére vonatkozó fejlesztések.  A kiemelt turisztikai jelentőségű tematikus utak fejlesztése: az Európai Kulturális Útvonalak minősítéssel rendelkező tematikus utak, továbbá a Mária Út, Szent Márton Út, Szent Jakab Út, Magyar Zarándok Út, Európai Zsidó Örökség Útja, Északi Várak Útján (Felső-magyarországi Várak kulturális útvonal), Limes útvonal, az Európai Vaskultúra Útja magyarországi szakasza, Vasfüggöny Út.  Olyan fejlesztések, amelyek Nemzeti Park igazgatóságok által vagyonkezelt területeken valósulnak meg.  Fejlesztések, amelynek kedvezményezettje geopark működtetését ellátó szervezet, vagy olyan turisztikai projekt – függetlenül a kedvezményezettől - amely a geopark komplex fejlesztésére vonatkozik, vagy egyértelműen a geoparkhoz köthető.  Zarándokutak fejlesztése.  TDM szervezetek által benyújtott projektek, illetve olyan projektek, amelyek célja TDM szervezet tevékenységének támogatása.

Keresés

Térképszelvények

terkep 1

 

terkep 2