header1

Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosító számú projekt bemutatása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések tárgyú felhívására a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. március 31.-én TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. július 15. napon kelt támogató döntése 1,25 Mrd Ft vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatásban részesített. A Támogatási Szerződés aláírására 2016. augusztus 19.-én került sor.

A „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt 3 konzorciumi partner részvételével – Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), és Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) - megvalósuló, megyei szintű foglalkoztatási megállapodásokat, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseket célzó paktumprojekt. A paktum földrajzi lehatárolásának alapelve: Veszprém megye területe, amely alól kivételt képez Veszprém Megyei Jogú Város (a továbbiakban: MJV) és járása. Megyei szinten a teljes indikátorszám a Kormányhivatal hatáskörében összpontosul.
A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszokból áll. Az előkészítési szakasz 6 hónapja alatt a Megyei Önkormányzat foglalkoztatási stratégiát megalapozó helyzetelemzést készít, melyben foglalt megállapítások és intézkedések a stratégiai dokumentum és akcióterv részét fogják képezni. A projekt megvalósításának tervezett fizikai megkezdése 2016. december 1. napja. A megvalósítás alapvető feladata a Paktum működtetése: A Paktum vezetését ellátó konzorciumba mindhárom tag bevonásra kerül, valamint a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is részt vesz a közös munkában. A létrejött szervezet gondoskodik a megye területén működő paktumok vonatkozásában ernyőszervezeti feladatok ellátásáról, a helyi paktumok szakmai támogatásáról, tevékenységük összehangolásáról és paktum-szolgáltatások nyújtásáról ott, ahol helyi együttműködés nem jön létre. A projekt több szintű együttműködést tartalmaz a Kormányhivatal és a Megyei Önkormányzat helyi gazdaság és foglalkoztatás-fejlesztéshez kapcsolódó szakmai háttérszervezetei között a területfejlesztési feladatellátáshoz kapcsolódóan. A projekt célja, hogy elősegítse a mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések hatékony megvalósulását, valamint együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával a munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiájának érdekében. A projekt keretében felállítunk és működtetünk egy Paktumirodát, 2 fő koordinátor alkalmazásával. Feladata a tevékenységek és források koordinálása, a partnerségi egyeztetések. A projekt az előzőeken felül szociális gazdaság fejlesztésére irányuló tevékenységeket valósít meg, monitoring és értékelési rendszert dolgoz ki, működtet. Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó tevékenységek során a célcsoport számára munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása valósul meg, melyek támogatják az álláskeresőket a megfelelő munkahely megtalálásában, képzések kiválasztásában, illetve felkészíti őket a képzési és a foglalkoztatási programokban való részvételre. A projekt során megvalósuló képzések tervezése és megvalósítása, mely a célcsoport képzésére irányul a munkaadók előzetesen beazonosított munkaerőigényére épül. A cél tehát a munkaerő-piaci kereslet vezérelt képzési programok megvalósítása. A Kormányhivatal ezért olyan képzési listát állít össze, mely az igényeknek megfelelően tartalmaz akkreditált szakképzést és betanító jellegű képzéseket, illetve ahol lehet, duális felnőttképzést valósít meg a leendő munkaadó(k) bevonásával. A projekt tervezett befejezése 2020. május 31.