header1

DR. IMRE LÁSZLÓ
megyei jegyző
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 162
Közvetlen szám: 545-021
E-mail: jegyzo(kukac)vpmegye.hu
 
 

 

Megyei jegyző feladatai az SZMSZ  9. sz. függelékének II/2 pontja alapján

  • Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
  • Tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés és a bizottságok ülésein, biztosítja a testületek működésének törvényességét.
  • Vezeti a hivatalt, és szervezi annak tevékenységét.
  • Kinevezi a hivatal dolgozóit, és gyakorolja felettük az alapvető munkáltatói jogokat.
  • Javaslatot tesz az aljegyző kinevezésére, gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.
  • Dönt a jogszabály által hatáskörébe tartozó ügyekben.
  • Döntésre előkészíti a közgyűlés elnöke hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.
  • Gondoskodik a hivatali belső ellenőrzésről.
  • A hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői létszáma 20 %-áig szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címet adományozhat a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint az SZMSZ előírásai szerint.